Deltagere

Find information og samtykkedokumenter til deltagerne i projektet.

Her kan du læse mere om projektet.

Undersøgelsen har til formål, at udvikle og undersøge et scoringssystem til børn – også kaldet et Pædiatrisk Early Warning Score (PEWS) af indlagte børn optimerer opsporingen af det akut kritisk syge barn og forebygger livstruende situationer og dermed nedbringer antallet af uventede indlæggelser på intensiv afdeling.

Hvert år er der i Danmark over 100.000 indlæggelser af børn under 15 år Hos indlagte børn kan mange tilfælde at kritisk forværring i patientens tilstand potentielt forudsiges og forhindres.

Deltagelse i dette projekt indebærer at dit/Jeres barn umiddelbart efter indlæggelsen systematisk vil få målt værdier så som puls og blodtryk. Sådanne målinger er normal procedure for fleste indlagte børn i dag, hvor det blot ikke udføres systematisk. Det er målinger der normalt ikke medfører smerte eller ubehag.
Da det er af afgørende betydning at disse måling hurtigt påbegyndes vil dit/Jeres barn muligvis få foretaget målingerne inden du/I er blevet orienteret om projektet. Denne procedure er godkendt at etisk komite.

Vi vil gerne undersøge 2 forskellige modeller for scoringer til børn. Såfremt I ønsker at deltage vil jeres barn blive observeret ud fra ‘en af de 2 scoringssystemmer.  Det vil således ikke være muligt at vælge hvilken af de 2 scoringssystemer jeres barn observeres ud fra. Såfremt I ikke ønsker at deltage i projektet vil Jeres barn blive observeret ud fra den nuværende praksis, som er baseret på den individuelle sygeplejerskes vurdering.

Dit/Jeres barns fortsatte deltagelse i projektet afhænger af at begge forældre giver deres samtykke. såfremt du/I ikke ønsker at dit/Jeres barn skal deltage i projektet vil de hidtil indsamlede data ikke blive anvendt.