Til fagfolk

Læs mere om projektet og hent forskellige materialer om PTOKS...

Gå til

Randomisering

Genvej til når du skal randomisere inden opstart af PTOKS

Gå til

Til deltagerne

Find information og dokumenter til deltagerne i projektet.

Gå til

Kontakt os

Kontakt Claus og afdelingerne ang. projektet.

Gå til

Forside

Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn.
Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom.

Projektet omhandler Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (PTOKS) og begyndte i august 2014. Vi forventer at 15.000 børn vil deltage i projektet inden udgangen af 2015.

Formålet med projektet er at udvikle og undersøge om et risikoscoringssystem også kaldet  Pædiatrisk Tidlig Osporing af Kritisk Sygdom optimerer opsporingen af det akut kritisk syge barn og forebygger livstruende situationer og dermed nedbringer antallet af uventede indlæggelser på intensiv afdeling.

Projektet er nu afsluttet. Vi vil gerne takke de børn, unge og deres familier som har deltaget i projektet samt sundhedspersonale på regionmidts Børneafdelinger samt akut afdelingen i Herning for deres hjælp med at gennemfører projektet.
Vi er nu i gang med at analysere alle de mange data og skrive artikler. Vi forventer at have de første resultater sidst i 2017.